ERP Nedir? Kurumsal Firmalar İçin ERP Sistemi Avantajları Nelerdir?

ERP sistemi sayesinde müşteri siparişleri, üretim, satın alma, depolama, sevkiyat, muhasebe vb. tüm birimler iş süreçleri arasındaki veri akışlarını işleyebilir. ERP programları, tüm kaynakların doğru bir şekilde işlenmesini sağlamak, tekrarlayan işlemlerden ve kafa karıştırıcı verilerden kaçınmak için bir kurum içindeki farklı kaynaklardan gelen ortak verileri bir araya getirir. Başlangıçta kurumsal kaynak planlaması olarak adlandırılan ERP sistemi, kurumdaki tüm süreçleri yönettiği için esasen iş yazılımıdır.

hosting

ERP, müşteri ihtiyaçlarına göre sipariş kabulü, sipariş üretim süreci, yükleme ve faturalandırma gibi tüm işlemleri finans departmanı tarafından toplayan bir sistemdi. Ayrıca ERP programında personel yönetimi yapılabilmektedir. Bu, kuruluşunuzun planlamak ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duyduğu tüm süreçleri yönetebileceğiniz anlamına gelir.

erp nedir

ERP Nedir?

ERP, kurumların finans, insan kaynakları, üretim, satış, pazarlama gibi departmanlarını tek bir yazılım sisteminde entegre ederek farklı departmanlar arasında ortak veri alışverişini sağlayan bir sistemdir. Başka bir deyişle ERP yazılımı, işletmeniz içerisinde devam eden tüm bilgi akışlarını entegre etmenizi sağlayan ticari bir yazılım paketidir. İş süreci, ERP programı ile tamamen ağ bağlantılıdır. 

ERP Ne İşe Yarar?

En alt seviyede, şirketinizin tüm iş süreçlerini kontrol etmek ve yönetmek için bir ERP sistemi kullanırsınız. İş taleplerini karşılayan, daha hızlı, daha etkili, daha verimli, daha kullanışlı ve iş süreçlerinin daha geniş bölümlerine ulaşan sistemler kurabilen yazılımlarla insan hatası, sorunlar ve gecikmeler. Ve maliyetleri düşürebilir. ERP, üretim darboğazlarını ortadan kaldırmaya, satış kaynaklarını daha iyi planlamaya, müşteri hizmetlerini iyileştirmeye ve envanterden en iyi şekilde yararlanmaya yardımcı olur.

ERP Neden Gerekli?

Neden ERP’ye ihtiyacınız var? Sorunuzun kesin cevabı, geleneksel işletmeler olan satış, üretim, finans, kalite gibi birçok konuda veri akışı sağlayarak hataları ortadan kaldırarak ve verimliliği artırarak kontrol edilebilen kapsamlı bir yazılımdır. Bir firma ürettiğinde, müşterilerine doğru ürünleri hatasız sunmak, bütçelerini yönetmek, finansal işlemleri tamamlamak ve bu komplikasyonları ortadan kaldırarak ciddi verimsizliklerin önüne geçmek istiyor. Ticaret bir stok yönetim sistemi gerektirir.

hosting

ERP sistemlerinin işletmelere sağladığı diğer faydalar;

Gelişmiş iş süreci. İş süreçlerinin çalışanlar ve yöneticiler tarafından daha rahat izlenmesi. Daha az evrak işi. Daha iyi bilgi planı,  daha iyi veri doğruluğu sağlamak olabilir. Gelişmiş gider takibi. Müşterilere kısa yanıt süreleri sağlar. Daha iyi nakit takibi de sağladığı faydalar içindedir. Genişletilmiş teklif yönetimi. Gelişmiş uluslararası işlemler. Genel müşteri veritabanı olarak kullanılabilir.

erp ne işe yarar

ERP Modülleri Nelerdir?

ERP yazılımı firmaların ihtiyaç duyduğu birçok modülden oluşmaktadır. Bazı yazılımlar için bu modüller isteğe bağlıdır, ancak diğer yazılımlar için paket olarak sağlanabilir. Ayrıca Bilişim ERP gibi ERP programları özel entegrasyon ile eğitim kurumlarına uyarlanabilen bir altyapıya sahiptir. Modüller şunlardır:

Satış Yönetimi Modülü

ERP sisteminin satış yönetimi modülü, şirketlerin ürün/ürün siparişlerini alma, üretme, satma ve teslim etme süreçlerinin tamamını yönetmelerine olanak tanır. Bu alanda müşteriye özel işlemleri takip etmek için özel gruplama seçeneklerine sahip müşteri kartları oluşturabilirsiniz.

Stok Yönetimi Modülü

Envanter yönetimi modülleri, şirketlerin hammadde ve diğer ürünlerin girişinden envanter, işleme ve müşterilere teslimata kadar olan süreci kolayca yönetmesine olanak tanır. Modül sayesinde kalite kontrol ve kontrat izleme süreci takip edilerek depolama maliyetleri minimize edilebilir.

hosting

Satınalma Yönetimi Modülü

Satınalma yönetimi modülünde şirketin ihtiyaç duyduğu tüm malzeme, hizmetler vb. Alımlar takip edilecektir. Satın alma sürecinin tüm aşamaları üzerinde size ayrıntılı kontrol sağlar. Satın alma ve diğer tanımlamalar, teklif süreçleri, sipariş süreçleri ve tedarikçi değerleme süreçleri satın alma modülü tarafından yönetilmektedir.

Üretim Yönetimi Modülü

Üretim kontrol modülü, ürün tasarımı, malzeme ve kapasite planlaması, üretim izleme, talep yönetimi gibi konuları yöneten bir modüldür. İşletmeler, üretimin tüm aşamalarında bu modülden faydalanacaktır. Üretimde hataların en aza indirilmesi, malzemelerin doğru kullanılması, kapasitenin hesaplanması gibi süreçler işletmenin verimliliği için kritik öneme sahiptir. ERP yazılımlarının en çok tercih edilen modülü üretim kontrol modülüdür.

Finans Yönetimi Modülü

Bu modül, bir şirketin borç ve alacak hesaplarını, vadeli işlemlerini ve diğer tüm finansal hareketlerini yönetmek için kullanılabilir. Bu modül, şirketlerin ortak muhasebe işlemlerini gerçekleştirmesine ve maliyetlendirmeyi yönetmesine olanak tanır. Mali yönetim modülü de bütçe kontrolü ile tam olarak yönetilebilir.

Kalite Yönetimi Modülü

Kalite kontrol modülü, ana yapıyı gösteren prosedürler, talimatlar, çizimler vb. içerir. Belgeleri tanımlayın, dağıtımlarını ve revizyonlarını takip edin ve belgeler üzerindeki onayları / görüşleri kaydedin. Kalite kontrol modülü kalite standartlarını yönetir. Standarda uymayan seviyeler sistem tarafından tanınır. Gerekli güncellemeleri otomatik olarak gerçekleştirmek ve sisteminizi güncel tutmak için depolama, satış ve üretim modülleri ile etkileşime girer.

erp sistemleri

İnsan Kaynakları Yönetimi Modülü

ERP Yetenekleri modülü, işe alım, kayıt, tatil ve kariyer planlaması gibi tüm süreçleri kapsar. Tüm çalışan süreçlerini kontrol etmek için bu modülü kullanın. İK modülünden sonra şirketin büyüklüğüne göre sistem içinde takip etmek yerine bağımsız İK yönetimi sağlayan bir sistemi de takip edebilirsiniz.

ERP Diğer Modüller Nelerdir?

ERP modülleri, ürünün sahibi olan şirketin önceliklerine ve onu pazara sunma hedeflerine bağlıdır. Öte yandan bazı satın alma şirketleri sürece özel olan temel ERP modülü dışında modüllere ihtiyaç duymaktadır. Sistemdeki diğer isteğe bağlı modüller veya modüller şunlardır: Bakım onarım modülü, maliyet yönetimi modülü, tedarik zinciri modülü, bütçe yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi.

Dünden Bugüne ERP Sistemlerinin Kısa Tarihi

ERP’nin tarihi 100 yıldan daha eskiye dayanmaktadır. Ford Whitman Harris tarafından 1913 yılında geliştirilen Ekonomik Sipariş Miktarı (EOQ) üretim planlama sisteminin ilk kez kullanıldığı bilinmektedir. 1964 yılında, bir EOQ sistemini bir bilgisayarla birleştirerek MRP malzeme ihtiyaç planlama çözümü geliştirildi ve ERP tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. MRP, 1983 yılına kadar güvenilir bir üretim standardı olarak kullanılmaya devam etti. 1983, MRPII’de üretim planlama sistemlerinin geliştirilmesiyle yeni bir döneme girdi. MRP II sistemi, yazılım mimarisine modüler bir yaklaşımla oluşturulmuştur.

Sistem ayrıca ürün ağaçları, sözleşmeler ve satın almalar gibi temel üretim adımlarını da içeriyordu. MRP II sisteminde, çeşitli birimler ilk defa operasyonlu ihtiyaçları tek bir sistem üzerinden karşılamaya başladı. ERP, 1970’lerde ve 1980’lerde, bilgisayar ve teknoloji geliştikçe insan kaynaklarından finansal yönetime kadar birçok parametreyi bir araya getirerek gelişti. 1990’larda bu sistemleri tanımlamak için yeni bir isim yaratıldı: Kurumsal Kaynak Planlama. 1990’lardan günümüze yazılımlar teknolojik gelişmeleri takip etmiş ve geliştirmiştir. Günümüzde ERP sistemleri, tüm temel iş faaliyetlerini yönetebilen sistemler olarak kullanılmaya devam etmektedir.

ERP’ye İhtiyacınının 4 Nedeni

1-Müşteri İhityaçlarının Karşılanmasında Zorluk

Hâlihazırda kullandığınız yöntem ve sistemler geleneksel yöntemleri içeriyorsa, müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılamakta kaçınılmaz olarak zorlanacaksınız. İşlem çok hantal olabilir ve en iyi çözüm sistemi dağıtmaktır. Bugün, makineler sistemin kurulumunu ve tam işletimini üstlenebilmektedir. Yazılım operasyon sürecini yönetmek için mükemmel bir yardımcı olabilirsiniz.

2-Farklı Sistemleri Birbirine Bağlamasını Zaman Kaybettirmesi

Bağımsız sistemlerin birlikte çalışabilirliği her zaman bazı sorunları ve verimsiz zaman yönetimini beraberinde getirir. Farklı sistemler üzerinden ortak çalışmalar yapıyorsanız veya bu sistemlerin birbirleriyle iletişim kurması gerekiyorsa kafa karıştırıcı olabilir. ERP programları tek bir sistem üzerinde mükemmel bir şekilde birlikte çalışır.

3-Temel Süreçler Aksaması

Bir şirketin üretimden finansa, insanlardan envanter yönetimine kadar birçok temel süreci vardır. Bu süreçler doğru ve sistematik bir şekilde yönetilmezse, bir şirketin büyümesinin önündeki en büyük engel olan aksaklıklar meydana gelebilir. Temel süreçleri daha hızlı ve daha kolay yönetmek için kurumsal kaynak planlama yazılımlarının kullanılması, sadece bir yatırım yatırımı olarak değil, büyüme odaklı bir adım olarak görülmelidir.

4-Verimliliğin Düşüşü

Üreticiler için en önemli konulardan biri de atık durumunun üretim verimliliğini olumsuz etkilemesidir. Üretim israfını en aza indirerek verimliliğinizi artırabilirsiniz. ERP yazılımı bu görevi üstlenir ve sürecin iyileştirilmesine yardımcı olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

En Çok Kullanılan Pazarlama Terimleri

Font Awesome Nedir? Nasıl Kullanılır?