İşletmeler İçin Kampanya Planlama Önerileri

Kampanya, özellikle B2B satış yapan firmalar için yeni müşteri kazanımı, satış ve ciro artışı, marka bilinirliğinin arttırılması ve tutundurma faaliyetleri için önemli satış stratejilerinden biridir. Mevsimsel dönemler, milli bayramlar ve yılbaşı, black friyday gibi dönemlerde firmalar kampanyalarına daha geniş ürün ve hizmet yelpazelerinde indirimler yaparak hedef kitlesinin karar alma güdülerini etkilemeye çalışır.

kampanya-planlama

Kampanya planlaması, kampanyanın başarıya ulaşmasında dikkatle ele alınması gereken tüm detayların açıkça belli olduğu bir yapıda olmalıdır. Kampanyanın yapılacağı tarihler, ürünler, indirim oranları, iletişim kanalları, görseller, gelecek olumlu/olumsuz tepkilere verilecek cevaplar, ekip görevlendirmesi ve kampanya sonunda raporlanacak veriler belirlenmelidir.

Kampanya Planlaması Nasıl Yapılır?

İndirim kampanyaları hazırlanırken tüm plan yazılı olarak hazırlanmalı ve kampanyada görevli tüm ekibe tüm detaylar beyan edilmelidir. Özellikle ne zaman, kimin, hangi görevlerde bulunacağı kampanya sürecinin bir aksaklık yaşanmadan tamamlanmasını sağlayacaktır. Ayrıca, ekibin fikirlerinin de kampanya sürecinin şekillendirilmesinde önemli bir etki olacağı unutulmamalıdır.

Kampanya sürecince belirlenecek adımları şu şekilde tanımlayabiliriz;

1- Ürün ve Hizmetin Belirlenmesi: İndirim yapılacak ürünleri belirlerken, indirim yapılacak döneme özel ürünler seçilebileceği gibi, satışları düşük olan ürünlerin arttırılması, yüksek ciroya sahip olan ürünlerin hızlı satışı ile yüksek ciro elde edilmesi amaçlanabilir. Eğer amaç müşteri sayısını arttırmak ise böyle bir stratejide talebi yüksek olan ürünlerden fiyatı en düşük olan ürünler “giriş barajı” daha düşük olduğu için seçilebilir.

mail hosting

2- İndirim Oranın Belirlenmesi: Kampanyayı başarıya ulaştıracak etkenlerin başında indirim oranları gelir. İndirim oranı belirlenirken, talebin arttırılmasını sağlamalı ancak işletmenin kar etme amacı da göz önünde bulundurulmalıdır.

Firma olarak özel günlere bağlı kalmadan, kendi satış stratejiniz içinde bir kampanya oluşturacaksanız eğer ürün ya da hizmetin Pazar ortalamasının altına inecek bir oran belirlemeniz yeterli olabilir. Ancak özel günlerde yapılacak kampanyalarda, rakip firmalarında yapacağı indirimler değerlendirilmeli, yapılabilecek maksimum indirim oranları belirlenmelidir.

domain kampanya

Ne kadar indirim yaparsanız o kadar çok satarsınız diye bir durum söz konusu değil. Firmanızın Pazar payı, bilinirliği, güvenilirliği ve hizmet kalitesi tüketicilerin karar alma süreçlerinde önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle “A firması %30 indirim yaptı biz %40 yaparsak daha çok satırız.” Diye bir kampanya stratejisi planlamanız her zaman çok başarılı sonuçlar doğurmaz.

3- Kanalların Belirlenmesi: Kampanya duyuru kanallarının belirlenmesi ve bu kanallara uygun videolar ve görsellerin hazırlanması gerekir. Ayrıca reklam bütçesinin dağılımı da en baştan bu kanallara göre yapılmalı ve hangi kanala ne kadar yatırım yapılacağı belli olmalıdır.

Kanalların belirlenmesinde, hedef kitlenin bulunduğu aktif kanallara daha fazla önem verilebilir, pasif kanallar “hatırlatma, güdüleme..” gibi amaçlarla kullanılabilir.

4- Kampanya Görselleri: Farkındalık oluşturma ve satın alma kararının verilmesinde ilk adım görsellerin kalitesi, özgünlüğü ve çeşitliliğidir. İnternet kullanıcılarının her sayfada onlarca reklam banner’ı ve pop-up’ına maruz kaldığı düşünülürse bu karmaşa içinde kampanyayı farklı ve farkındalığı yüksek olmasını sağlayacak görseller tasarlanmalıdır.

Her kanalın kendine göre boyutları vardır. Facebook, Instagram, Story, Reklamlar, Google ADS ve diğer kanallara özgün boyutlarda görsellerin kampanya başlamadan önce hazır olması gerekir.

Ayrıca kampanya görselleri, “duyuru, hatırlatma ve son günler” olacak şekilde periyodlara bölünmelidir. Kampanyanın canlılığını, güncelliğini ve karar alma süreçlerinin hızlandırılmasını sağlayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Domain Nedir?

Google, Haber Yayıncılarına Para Ödeyecek