Local Sistem Odalarının İşletmeler İçin Riskleri

İşletme verilerini kendi ofislerinde bulunan sistem odalarında barındıran işlemler için hem veri güvenliği hem de sunucuların yönetimi için ciddi riskler yer almaktadır. Local sistem odaları donanım, lisanslama, yedekleme, internet alt yapısı, enerji, iklimlendirme ve yönetim tarafında işletmeler için hem yüksek maliyetlere neden olmakta hem de verilerin güvenliğiyle birlikte ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliğini tehlikeye atabilmektedir.

Veri ihlalleri, şirketleri küresel olarak ortalama 4,35 milyon dolar zarara uğratıyor. 

IBM Security

Local Sunucu Yönetimi Hangi Riskleri Taşır?

Veri Yedekleme:

Local sunucu yönetimi, veri yedekleme süreçlerinin eksik veya yetersiz olması nedeniyle şu riskleri taşıyabilir:

 • Veri Kaybı: Yedekleme süreçlerinin düzenli olarak yapılmaması veya eksik yapılması, veri kaybına neden olabilir. Önemli verilerin kaybedilmesi, iş sürekliliğini tehlikeye atabilir ve müşteri güvenini sarsabilir.
 • Güncel Olmayan Yedekler: Yedeklemelerin sık yapılmaması veya verilerin sürekli değişmesine rağmen yedeklemelerin güncellenmemesi, kritik bir sorundur. Bu durumda geri yüklenen veriler güncel olmayabilir.

Felaket Durumları:

Local sunucu yönetimi, felaket durumlarına karşı yetersiz hazırlık nedeniyle şu riskleri taşıyabilir:

 • Veri Kaybı ve Kesintiler: Doğal afetler, yangınlar veya ciddi teknik arızalar gibi felaket durumlarında veriler kaybedilebilir ve iş süreçleri kesintiye uğrayabilir.
 • İş Sürekliliği Sorunları: Felaket durumlarına hazırlık eksikliği, iş sürekliliğini tehlikeye atabilir ve şirketin faaliyetlerini sürdürememesine yol açabilir.

Alt Yapı Sorunları:

Local sunucu yönetimi, alt yapı sorunlarına karşı yetersizlikler nedeniyle şu riskleri taşıyabilir:

 • Donanım Arızaları: Sunucu veya depolama cihazlarının arızalanması, verilere erişimi engelleyebilir ve hizmet kesintilerine yol açabilir.
 • Ağ Sorunları: Ağ kesintileri veya ağ altyapısındaki sorunlar, verilere ve hizmetlere erişimi etkileyebilir.

Yönetim Riskleri:

Local sunucu yönetimi, kötü yapılandırma, güvenlik eksiklikleri veya yetkilendirme hataları gibi yönetim risklerini içerebilir:

 • Güvenlik Açıkları: Sunucuların güncel olmaması veya zayıf güvenlik önlemlerinin kullanılması, verilere yetkisiz erişim riskini artırabilir.
 • Kötü Yapılandırma: Yapılandırma hataları, sunucuların verimli çalışmasını engelleyebilir ve hatalara neden olabilir.

Operasyonel Sıkıntılar:

Local sunucu yönetimi, işletme içinde operasyonel sıkıntılara neden olabilir:

 • Veri Yönetimi Sorunları: Veri dağıtımı, erişim hakları veya dosya yönetimi konularındaki hatalar, verilerin karmaşıklığını ve düzenini zorlaştırabilir.
 • Bakım ve İzleme Zorlukları: Sunucuların düzenli bakımı ve izlenmesi gerektiğinde, bu süreçlerin ihmal edilmesi operasyonel sorunlara yol açabilir.

Bu risklerin farkında olmak ve uygun önlemleri almak, local sunucu yönetiminin daha güvenilir ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlayabilir. Veri yedekleme, felaket durumlarına hazırlık, güvenlik önlemleri ve operasyonel süreçlerin düzenli olarak gözden geçirilmesi gibi stratejiler, bu riskleri azaltmaya yardımcı olabilir.

Türkiye’den 22 şirketin de katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de veri ihlalinin ortalama toplam maliyetiyse önceki yıla kıyasla yüzde 18,5 artarak 11,15 milyon TL‘ye yükseldi.

hosting

IBM Security

Local Sunucuların Maliyet Dezavantajları Nelerdir?

Personel İstihdamı:

 • İşe Alma ve Eğitim Maliyetleri: Local sunucuların yönetimi için uzman personel işe almak ve eğitmek maliyetli olabilir. Bu personelin maaşları, sigorta ve eğitim giderleri işletme için önemli bir harcamadır.
 • Sürekli İstihdam: Yerel sunucuların yönetimi, sürekli personel gerektirir. Bu personelin maaşları ve yan hakları, işletme için sabit bir gider oluşturur.
 • Personel Dönüşümü: Personel değişiklikleri, yeni personel eğitimi ve eski personelin kaybedilen bilgi ve deneyiminin telafisi maliyetlidir.

Donanım Yatırımları:

 • Sunucu Donanımı: Local sunucuların satın alınması, bakımı ve güncellemeleri maliyetlidir. Sunucu donanımının hızla eskimesi, sık sık yeni yatırımlar yapmayı gerektirebilir.
 • Depolama Cihazları: Büyük verilerin saklanması ve yönetimi için ek depolama cihazları gerekebilir, bu da maliyetleri artırır.
 • Yedekleme Cihazları: Veri yedekleme ve felaket kurtarma için gerekli olan yedekleme cihazları da maliyetlidir.

Yazılımlar ve Lisanslar:

 • İşletim Sistemi Lisansları: Local sunucular için işletim sistemleri ve diğer yazılımların lisansları ayrıca ödenmelidir.
 • Uygulama Lisansları: İşletme ihtiyaçlarına uygun yazılımların lisansları, maliyetleri artırır. Özellikle özel yazılım gereksinimleri varsa, bu daha da pahalı olabilir.

İnternet, Enerji ve İklimlendirme Maliyetleri:

 • İnternet Bağlantısı: Local sunucuların veriye erişim sağlamak için yüksek hızlı ve güvenilir bir internet bağlantısına ihtiyacı vardır. Bu da aylık bir internet maliyeti demektir.
 • Enerji Tüketimi: Sunucuların sürekli çalışması enerji tüketimini artırır ve elektrik faturasını yükseltir.
 • İklimlendirme: Sunucuların doğru sıcaklık ve nem koşullarında çalışabilmesi için iklimlendirme sistemlerine ihtiyaç vardır. Bu sistemlerin işletilmesi de ek maliyetler oluşturabilir.

Local sunucuların bu maliyet dezavantajları, bulut tabanlı hizmetlerin tercih edilmesine neden olan önemli faktörlerden biridir. Bulut hizmetleri, donanım, yazılım ve altyapı maliyetlerini düşürebilir ve işletmelere daha ölçeklenebilir ve maliyet etkin bir çözüm sunabilir.

Alastyr Veri Merkezinin Firmalara Sunduğu Avantajlar

AvantajlarKendi Bünyesinde Sunucuları Barındıran FirmalarAlastyr Veri Merkezinde Sunucuları Barındıran Firmalar
Maliyet Kontrolü– Donanım ve altyapı mülkiyeti sayesinde daha fazla maliyet kontrolü.– Altyapı maliyetlerini düşürme potansiyeli.
Özelleştirme– Donanım ve yazılımı tamamen özelleştirme yeteneği.– Genellikle standartlaştırılmış altyapı sunar.
Veri Erişim Kontrolü– Verilere tam erişim ve kontrol sağlama.– Fiziksel güvenlik ve erişim kontrolü sağlar.
Performans Kontrolü– Sunucu performansını doğrudan etkileme yeteneği.– Yüksek performanslı sunucular kullanma yeteneği.
Güvenlik Kontrolü– Güvenlik önlemlerini kendileri yönetme yeteneği.– Veri merkezi tarafından sunulan güvenlik önlemleri.
İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma– Kendi felaket kurtarma planlarını uygulama yeteneği.– Veri merkezi tarafından sunulan felaket kurtarma hizmetleri.
Ölçeklenebilirlik– Ölçeklenebilirlik açısından daha fazla özgürlük.– Hızlı kaynak ölçeklendirme yeteneği.
Bakım ve İşletme Sorumluluğu– Sunucu bakımı ve yönetimi tamamen firmanın sorumluluğunda.– Donanım bakımı ve yönetimi veri merkezi tarafından sağlanır.
Uptime Garantileri– Uptime seviyelerini firmaların kendi sağlaması gerekiyor.– Yüksek uptime garantileri sunar.
İşletme Odaklılık– İşletme içinde daha fazla IT kaynağı gerektirebilir.– İşletme odaklılık sağlar, IT işlerini hafifletir.
Hızlı Dağıtım ve Genişleme– Donanım tedarik ve kurulum süreçleri daha uzun sürebilir.– Hızlı dağıtım ve genişleme yeteneği.
Enerji ve İklimlendirme Sorumluluğu– Kendi enerji ve iklimlendirme sorumluluğu.– Veri merkezi tarafından enerji ve iklimlendirme yönetimi.

İşletmeler Verilerinin Güvenliğini Nasıl Arttırabilir?

İşletme verileri, şirketin ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için kritik öneme sahiptir. En küçük bir veri kaybı, erişim sorunu ya da güvenlik açığı telafisi mümkün olmayan maddi zararlara neden olabilir. Bu nedenle özellikle verilerini kendi bünyesinde barındıran firmalar, veri güvenliği konusunda yatırımlarını arttırmalıdır. Veri güvenliği konusunda şu adımları atabilirler;

Farklı Bir Veri Merkezinde Sunucuların Yedeklenmesi:

Bir veri merkezinden başka bir veri merkezine sunucuların yedeklenmesi, iş sürekliliği ve veri koruma açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu süreç, veri ve iş yüklerinin çeşitli felaket senaryolarına karşı korunmasını sağlar. İşte bu konseptin temel özellikleri:

 1. Veri Yedekleme Stratejisi: Sunucuların yedeklenmesi, veri yedekleme stratejilerinin bir parçasıdır. Sunuculardaki veriler düzenli aralıklarla başka bir veri merkezine veya uzak bir konuma yedeklenir. Bu, veri kaybını minimuma indirmeyi amaçlar.
 2. Felaket Kurtarma Yeteneği: Bir felaket durumunda, ana veri merkezi etkilenirse veya kullanılamaz hale gelirse, yedek sunucuları kullanarak iş sürekliliği sağlanabilir. Bu, işletmenin operasyonlarını kesintisiz sürdürebilmesini sağlar.
 3. Uzak Konum Güvenliği: Sunucuların farklı bir veri merkezine taşınması, doğal afetler, yangınlar veya siber saldırılar gibi olaylara karşı daha güvende olmayı sağlar. Uzak bir konumda bulunan veri merkezi, potansiyel risklere karşı daha dirençli olabilir.
 4. Hızlı Geri Dönüş: Veri merkezi arızası veya kesintisi durumunda yedeklenen sunucular hızlı bir şekilde devreye alınabilir. Bu, işletmenin kesintileri minimize etmesine yardımcı olur.
 5. Veri Güvenliği: Veri yedekleme ve taşıma süreçleri, veri güvenliğine önem verir. Veriler genellikle şifrelenir ve güvenli bir şekilde taşınır.

Local Sunucuların Daha Üst Seviye Veri Merkezine Taşınması:

Local sunucuların daha üst seviye bir veri merkezine taşınması, birçok avantaj sunar ve işletmeler için veri ve uygulama yönetimini daha etkili hale getirebilir. İşte bu sürecin ana özellikleri:

 1. Daha İyi Altyapı ve Güvenlik: Üst seviye veri merkezleri, daha güçlü altyapı ve güvenlik önlemleri sunar. Bu, işletmelerin daha güvenilir bir şekilde hizmet almasını sağlar.
 2. Ölçeklenebilirlik: Üst seviye veri merkezleri, sunucu ve depolama ihtiyaçlarına uygun ölçeklenebilirlik sunar. İş büyüdükçe veya daraldıkça kaynaklar kolayca ayarlanabilir.
 3. Uptime Garantileri: Üst seviye veri merkezleri, genellikle yüksek uptime garantileri sunar. Bu, işletmelerin kesintisiz bir hizmet deneyimi sağlamasına yardımcı olur.
 4. İşletme Odaklılık: Local sunucuların yönetimi yerine, üst seviye bir veri merkezi ile çalışmak, işletmenin ana faaliyetlerine odaklanmasını sağlar. Yönetim ve bakım görevleri hizmet sağlayıcıya devredilir.
 5. Yedekleme ve Felaket Kurtarma: Üst seviye veri merkezleri, veri yedekleme ve felaket kurtarma hizmetleri sunar. Bu, işletmelerin verilerini koruma ve iş sürekliliği sağlama konusunda daha iyi bir pozisyona gelmelerini sağlar.
 6. Maliyet Etkinlik: Genellikle, üst seviye bir veri merkezi ile çalışmak, donanım satın alma ve yönetme maliyetlerini azaltabilir. İşletmeler sadece kullandıkları kaynaklar için ödeme yaparlar.

Her iki durumda da, veri yönetimi ve güvenliği işletme için kritik öneme sahiptir. Hangi çözümün en uygun olduğunu belirlemek için işletmenin ihtiyaçları, bütçesi ve hedefleri dikkate alınmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Oyun Yazılımı: Teknoloji ve Yaratıcılığın Buluşma Noktası

Disaster Recovery (Felaket Kurtarma)