Marka Nedir? Marka Tescil Sorgulama Nasıl Yapılır?

Marka olgusu, firmaların mal ve hizmetlerini onlara ihtiyaç duyan birey ve kurumlar nezdinde belirgin hale getirir. Ürünlerin üzerinde yer alan işaret, sayı, harf ya da resimden oluşan ve logo denilen betimlemeler, markaya ait karakteristik özellikleri tek bakışta kavramanızı sağlar. Bu nedenle marka tescil ve ifade ettiği değer, satanlar ve satın alanlar nezdinde oldukça önemlidir.

hosting
marka-nedir

Marka Nedir?

İtalyanca kökenli bir kelime olan marka, Türk Dil Kurumu’na göre “Ticari ürün ve nesneleri tanıtmaya, benzerlerinden ayırmaya yarayan özel ad veya işaret.” anlamını taşır. Türk Patent ve Marka Kurumu ise bu tanımı genişleterek mal ve hizmetlerin altını çizer. Ayırt edici unsurların arasınaysa şekiller, sayılar ve harflerin yanı sıra malların görüntülerini de ilave eder. 

Marka nedir sorusunun yanıtı oldukça yalın ve basit olmasına rağmen, marka olgusu da bir o kadar karışık ve yönetmesi zordur. Aslında bir algıdan ibaret olan ve herhangi bir nesnellik taşımayan olgu, soyut olarak ifade ettiği özellikler sayesinde mal ve hizmetleri tanımlamaya yarayan bir araçtır. Ayırt ediciliği ise bir ürünü diğerinden ayrıştırmanıza yarar.

marka-tescil

Marka Nasıl Oluşturulur?

Marka fikri, firmaların vizyonunu yansıtır. Mal ve hizmetlerin görünür olmasını sağlar. Temsil ettiği değerler ise ürünün ayırt edici özelliklerini belirler. Firmalar, ürettikleri mal ve hizmetler için markalarını oluştururken öncelikle vizyon ve misyonlarını belirler. Kurumsallaşmanın ilk adımlarından biri olan vizyon ve misyon belirleme süreci adım adım markalaşmaya gider. 

Ürünlerin ya da hizmetlerin karakteristik özellikleri satın alanların talebini belirler. Talep ise satanların arzını belirleyeceği için bu iki kavramın birbiri ile çatışma içinde değil, uyum içinde ele alınması gerekir. Satın alanların gözünde ürünü belirli bir yere oturtmalarını sağlayan ürün logoları, marka imajının görünür ifadesi olarak kabul edilir. 

hosting
marka-tescili-nasil-yapilir

Mal ve hizmetlerin hedef kitlesi belirlendikten sonra marka çalışmaları başlatılır. Markanın sloganı, ürünün ayırt edici özelliklerinin kolay ve çabuk bir biçimde müşteriye ulaşmasını sağlar. Marka logosu ve sloganı, ürünle birlikte sunduğu değerleri hedef kitlesine en pratik şekilde ulaştırmayı hedefler. Bu yüzden marka logosunun şekli, vurucu ve ayırt edici özellikler taşıyacak şekilde tasarlanır.

Logo; harflerden, sayılardan, özel işaretlerden, isim ve şekillerden oluşabilir. Ürünün ya da ambalajının görsel çizimleri de marka logosu olarak kullanılabilir. Bu noktada firmaların dikkat ettiği husus, ürünün verdiği mesajı yerine ulaştıracak nitelikte güçlü görsel desteğin sağlanması ve en uygun renklerin görsele eşlik edecek şekilde seçilmesidir. 

Firmalar İçin Markanın Önemi Nedir?

Rekabetçi koşullar ile yüzleşmenin ve kazançlı çıkmanın ön koşullarından birisi başarılı ve efektif bir marka yaratabilmekten geçer. Kısa vadede maliyetleri külfetli gibi gözüken çalışmaların sonucu orta ve uzun vadeye yatırımdır. Güçlü marka imajı, hedefini doğru odaklayan marka algısı firmaların kendileri için yaptıkları en önemli yatırımlar arasında yer alır.

hosting
marka-patent-kategorileri

Günümüzde bazı şirketlerin milyar dolarları bulan marka değerlerinden bahsedilirken bu değer, hangi ürün ya da hizmet söz konusu olur ise olsun onun fiyatını da belirler. Fiyat ise kar marjlarını belirlediği için firmalar açısından oldukça önemlidir. Marka değeri yüksek firmaların sattığı mal ya da hizmet artık bir etiket, imaj ya da algı haline dönüşür.

Ürünlerin birim değeri sunduğu fayda ve maliyetleri üzerinden hesaplanır. Marka ise ürünün birim değerini artırır. Satılan hizmet ya da mal artık sağladığı faydanın ötesine geçer. Bu yüzden bazı markaların ürünleri, sorgusuz sualsiz, piyasaya hangi fiyattan sürülür ise sürülsün alıcı bulur, talep görür. Markalaşmak ürün imajı yaratır, kar marjlarını ve satış rakamlarını ise olumlu etkiler. 

marka-patent-basvurusu

Marka Tescili Nedir?

Her firmanın bir logosu ve unvanı vardır, ancak her logo ve firma unvanı marka anlamı taşımaz. Logo ve unvanların marka olarak kabul edilmesi için öncelikle tescil edilmesi gerekir. Marka tescil işlemleri bu konuda yetkilendirilmiş resmi kurumlar tarafından yapılır. Türkiye’de marka tescillerinden sorumlu tek yetkili kuruluş Türk Patent ve Marka Kurumu‘dur.  

Kurum, Türkiye’de resmi olarak isim hakkı, marka, patent ve tasarımlara onay vererek tescil eden tek yetkili kuruluş olmanın yanı sıra uluslararası geçerliliğe de sahiptir. Markanızı sadece Türkiye’de değil yurt dışında da tescil ederek koruma altına almak istediğinizde başvurmanız gereken yer gene Türk Patent ve Marka Kurumu‘dur.

marka-patent-hakki

Tescil işlemleri markaları koruma altına alır. Başkalarının aynı isim ve logo ile ticari faaliyetler yapmasını engeller. Şirket kuruluşlarında Ticaret Odalarından alınan firma tescil ve faaliyet belgesi, şirket unvanını ve markayı koruma altına almaz. Türkiye’de isim hakkı, logo tescili ve marka patenti olarak da bilinen işlemleri, yetkili tek kurum nezdinde belgelendirmek gerekir. 

Marka Tescil Sorgulama Nasıl Yapılır?

Marka ismine ve logoya karar verdikten sonra marka sorgulama işlemlerini başlatmak gerekir. Kısa adı Türk Patent olan kurumun resmi internet sitesinde bulunan “marka araştırma ve dosya sorgulama” sayfası bu anlamda oldukça faydalıdır. Marka isimlerini kolayca sorgulamanıza imkan veren uygulama, farklı filtreleme yöntemleri ile sonuçlara ulaşılmasını sağlar.

marka-tescili-nasil-yapilir

Marka adı” kutusu kullanılarak başlatılan sorgular için 3 tercih şıkkı bulunur. Bunlar; “içinde”, “ile başlayan” veya “ile eşit olan” şıklarıdır. Herhangi biri işaretlendiğinde aranılan isim veya isimlerin geçtiği tüm tescilli ve/veya başvuruları halen devam eden markaların dökümü yapılarak listelenir. Gelen listede dosya butonuna basıldığında her bir marka başvurusunun detay bilgilerine erişilip, logolar görüntülenir.

Aynı adımdan takip edilen başvuruları görüntülemek de mümkündür. Başvuru sahibinin ismi, müşteri numarası, başvuru ilan veya marka tescil bülten numarası biliniyorsa bu şekilde de sorgulama yapılabilir. Bu sayfa daha çok birden fazla müşteri ile çalışan ve marka tescil konusunda danışmanlık hizmeti veren firmalar için kolaylık sağlar.

Tescil işlemlerine başlamadan önce yapılması gereken isim hakkı sorgulama işlemleri, sürecin uzamasını engelleyecek pürüzlerin önceden fark edilmesini sağlar. Özellikle benzer isim ve unvanlar konusunda dikkatli olmak gerekir. Başvuru sürecinin ilerleyen dönemlerinde askıya çıkan markaya itiraz edildiği takdirde süreç uzayarak, belki de marka başvurunuzun reddi ile sonlanabilir. 

Marka Patenti Nasıl Alınır?

Marka sorgulama işlemleri tamamlandıktan sonra marka patent başvurusu için gerekli evraklar hazırlanarak işlemler başlatılır. Başvuru adımları oldukça kolay olmasına rağmen yeterli insan kaynağına sahip olmayan şirketler danışman firmalar ile çalışmayı tercih ederler. 2012 yılından beri online başvuruların devam ettiği Türk Patent Enstitüsü internet sayfası oldukça kullanıcı dostu bir uygulamaya sahiptir. 

tpe-marka-patent-basvurusu

Başvurular şahıs ve tüzel kişilik adına yapılabilir. Online başvuru süreçlerinde elektronik imza veya mobil imza şartı aranır. Olmadığı durumlarda ise başvuruların elden veya danışman firmalar aracılığı ile yapılması gerekir. Türk Patent’in internet sayfasından vekil işlemleri olarak nitelendirilen danışmanlık hizmetleri ve vekiller hakkında gerekli tüm bilgilere ulaşılabilir. 

Elektronik imza sahibi olanlar online adımları takip ederek ilgili sayfada yer alan başvuru formunu doldururlar. Bir sonraki adımı ise marka patent işlemlerine dair ücretin yatırıldığına ilişkin banka dekontunun yüklenmesi oluşturur. Marka tescil fiyatları ile ilgili bilgiye Türk Patent sitesinden erişilir. Her sene güncellenen ücretler başvurulan sınıf sayısına göre hesaplanır. 

Dekontun yüklemesi tamamlandıktan sonra logo görselinin yüklenmesi işlemi başlatılır. Logonun sisteme yüklenmesi için resmin; 5×5 cm veya 7×7 cm, RGB formatında, 300 DPI çözünürlükte olması gerekir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra elektronik imza ile onaylanan marka başvurusu, incelenmek üzere Türk Patent Kurumu tarafından kayıt altına alınır.

Elden yapılacak başvurularda marka nasıl alınır sorusunun cevabı ise bireyler ve kurumlar için farklıdır. İmzalı başvuru formu her iki tip başvuru için de geçerlidir. Tüzel başvurularda şirket imza sirküleri, bireysel başvurularda ise kimlik fotokopisinin olması gerekir. Logo görselinin yüklü olduğu cd ve/veya usb ile birlikte banka dekontu başvurunun işleme alınması için yeterlidir. 

turk-patent-enstitusu-merkezi-TPE

Başvuru aşaması tamamlandıktan sonra TPE tarafından ilk kontroller yapılır. Eksik evrak yok ise marka ve görseli resmi marka bülteninde yayınlanır. Başvuru ile ilgili herhangi bir itiraz gelmez ise marka tescil işlemi tamamlanır. Sicil kaydı yapılan başvuru için marka tescil belgesi hazırlanır. Bu süreçte marka patent belgesinin hazırlanması için ödeme yapılması gerekir. 

Marka, tescil başvurusu yapılan ilk gün ve saat itibari ile Türk Patent Enstitüsü tarafından koruma altına alınır. İşlemlerin sonuçlanması ve marka tescilinin ilanı ile 10 yıl süreli marka koruma süreci resmen başlamış olur. 10 yılın dolmasına 6 ay kala marka yenileme işlemleri için yeniden başvurulması yapılması gerekir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Backlink Nedir? Backlink Alma Teknikleri

Yazılım Nedir? Yazılım Kodlama Dilleri Nelerdir?