Veri Nedir? Veri Analizi Nasıl Yapılır? Veri Analiz Uzmanı Ne İş Yapar

Teknolojinin ve internet altyapısının hızlı bir şekilde gelişmesi ile veriler küresel bir önem kazanmaktadır. Toplanılan verilerin analizi, doğru şekilde sınıflandırılması ve yorumlanması kritik bir işlem olarak bilinir. Veri analizi, farklı yöntemlerle kullanılsa da, en yakın istatistik bilimi ile tanınır. Verileri anlayarak, doğru şekilde analiz etmek gerekir. Amaçlarınıza hizmet eden sonuçlar almak için, veri analizini konu aldığımız bu yazıyı inceleyebilirsiniz.

veri analizi nedir

Veri analizi, en basit şekliyle ham verilen toplanma, sınıflandırılma ve işlenme süreçleridir. Sonucunda, şirkete yararlı bilgiler üretme süreci olarak tanımlanabilir. Bu sonuçlar, şirketin hedeflere ulaşma ve karar alma sürecini etkiler. Veri analizi, işletmeler için önemli bir bilimsel yöntemdir. yatırım karalarını, proje seçimlerini, büyüme ya da küçülme yapısı etkileyen kritik seçimleri yapmanızda size yardımcı olur.

Veri analiz etmek denildiğinde akıllara ilk gelen Big Data diye tabir edilen Büyük Veri olmakta. Büyük Veri terimi temelde büyük çaplı ve karmaşık veri kümelerini ifade eder. Sosyal medyada paylaştığınız fotoğraf, video ve ses dosyalarınız, attığınız mesajlar ve hatta şirket hesabınızın istatistik verileri dahi tüm veriler büyük veri olarak tanımlanır. Günümüzde ise Big Data, geliştirilen yöntemler sayesinde, hızlı şekilde toplanır ve analiz edilir.

veri nedir

İş Zekası ve Veri Madenciliği olarak tanımlanan Business Intelligence ve Data Mining işlemlerinin temel bir adımı olan veri analizi, doğru kararların alınmasını sağlar. Şirketler, veri yönetimi çözümlerini veri işlemeye uygun hale getirmelidir. Bunun için veri analizini kullanan müşteri deneyimi yöntemlerini kullanır. Customer Relationship Management olarak bilinen bu yöntemle çok farklı kaynaktan gelen veriler analiz edilir.

Bu noktada akla gelen “Veri analizi nasıl yapılır?” sorusunun cevabı ise doğru yöntemleri belirli bir disiplin içerisinde uygulamakla ilgilidir. Veri analiz süreci sistematik bir şekilde takip edilmelidir. Bunun için yapmanız gereken ilk adım gereksinimleri belirlemek ve şirket, proje amaçlarınızı saptamaktır. Problem tespiti ve veri ölçüm altyapısı belirlenmeli, sonrasında ise veriler toplanarak analiz edilmelidir. Bu adımlardan sonra uygulama ve testler yapılabilir.

Veri Analiz Yöntemleri Nelerdir?

Veri analiz işlemlerini en iyi şekilde yapabilmeniz için sayısal verilerle aranızın iyi olması gerekir. Farklı yöntemleri içeren veri analizi temelde nicel ve nitel analiz olarak ikiye ayrılır. Nicel analiz daha çok sayısal verilere dayanır. Bu nedenle nicel analiz türleri daha net sonuçlar vermesi ile daha güvenilir görülmekte. Nitel analiz yöntemleri, ise sosyal verilerin doğru şekilde yorumlanmasını ve çözüm geliştirilmesini sağlar.

veri-analizi-ne-ise-yarar

Veri analiz yöntemleri içerisinde nicel veri analizi yöntemi, sayısal verilerin toplanmasını ve analizinin yapılmasını içerir. Yapılan araştırmanın türüne, bağımlı ve bağımsız değişkenlerin sayısına, istenilen sonuca ve hipotez kaynaklarına göre farklı nicel analiz yöntemleri kullanılabilir. Doğru sonuçlara ulaşmak için ise, amaçlarınıza ve hedeflerinize cevap veren doğru analiz yöntemini kullanmanız gerekiyor.

Toplanan verilere göre nicel analiz yöntemlerinden,

 • Ki kare (Pearson Chi square Test)
 • ANOVA, Kappa Testi. Odds Ratio
 • Korelasyon Analizi
 • ANCOVA
 • MANOVA
 • MANCOVA
 • %95 Güven Aralığı
 • McNemar Testi
 • Fisher exact Test
 • Kolmogorov-Smirnov Test
 • Binominal Test
 • Mann-Whitney U Test
 • Friedman Test
 • Post-hoc Tesleri
 • Kruskall-Wallis Test
 • Wilcoxon Test
data-analizi-nasil-yapilir

Nitel analiz ise Kalitatif analiz olarak da isimlendirilir. Nitel analiz yöntemleri genel olarak, gözlem, görüşme, röportaj ve doküman analizi yolu ile bilgi toplama için kullanılır. Sosyal alanlarda kişi ve grup davranışları analiz edilerek, belirli sonuçlara ulaşılması hedeflenir. Bu tür niteliksel araştırmalarda ise nitel analiz yöntemleri olan, betimsel analiz, doküman analizi, içerik analizi yöntemleri tercih edilir.

Veri Analizi Neden Önemlidir?

Veri analizinin asıl önemi şirketin başarısını yükseltmesi yolunda karşınıza çıkar. Doğru yatırım kararlarını alma ve müşteri davranışlarını ölçümleme veri analizi yöntemleri kritik bir öneme sahiptir. Doğru verilerin toplanması ve doğru yöntemler ile hedefler doğrultusunda analiz edilmesi firmaya yarar sağlar. Bununla birlikte bu işlemlerin yanlış yapılması ise firmalara ve müşterilere zarar verebilir.

verileri nasıl analiz edebiliriz

Veri analizi modeli doğru bir şekilde oluşturulduğu zaman firmanızın büyümesine önemli ölçüde katkı sağlar. Firmanızın ileride yapacağı hamleleri doğru şekilde belirlemek için veri analizi yöntemlerinden faydalanmanız işinizi kolaylaştırır. Bu sayede firmanız elinde hazır bulunan verileri daha etkili bir şekilde yorumlayabilir. İleride oluşabilecek fırsat ve tehditleri de fark ederek doğru adımları atmanız kolaylaşır.

Büyüme, satış, yatırım ve müşteri istatistikleri gibi veriler için çeşitli yöntemler kullanılmakta. Veri analizi müşteri memnuniyetinin artması için de yapılabilir. Müşterilerinizden alacağınız geri bildirimlerin doğru şekilde değerlendirilmesini ve böylelikle daha optimum çözümler bulmanızı sağlar. Veri analizi yöntemleri, sahip olduğunuz müşteri kitlesinin daha kalıcı bir hale gelmesini sağlar. Dolaylı olarak, daha yüksek gelir ve marka kalitesine sahip olmanızı sağlar.

big-data-büyük-veri

Verinin analizi, sadece satış yapan firmalar için değil üretim yapan firmalar için önemlidir. Üretim sahasında oluşan sorunlar, verimsizlik yaratan darboğaz kısımlar saptanarak, bu noktalara firmanın müdahale etmesi sağlanabilir. Bu sayede üretim sırasındaki verim oranı yükseltilebilir. İşçilik ve hammadde gücünün ise daha efektif bir şekilde kullanılması sağlanır. Bu kriterlerin iyileştirilmesi ise firmaya kar girişi sağlar.

Veri Analizi Uzmanı Ne İş Yapar?

Veri analiz işleminin doğru yapılması, firmadaki stratejik kararları ve verimliliği doğrudan etkiler. Data analizi uzmanı, sonsuz verilerin olduğu bu dünyada sizin firmanız için yararlı olabilecek verileri toplar. Bu uzmanlar belirli yazılımlar, araçlar ve yöntemleri kullanarak verileri analiz eder ve bu verilerden firmanız için anlamlı sonuçların çıkarılmasını sağlar. Böylelikle şirketiniz içerisinde doğru stratejik kararları almanız kolaylaşır.  

data analysis uzmanı

Veri analiz uzmanları genellikle istatiksel bilimler alanında bilgi sahibidir. Bu kişiler şirketler içerisinde belirli departmanlarda bulunabilir veyahut dışarıdan bir servis sağlayıcı hizmet olarak alınabilir. Oldukça fazla dikkat gerektiren bu alanda, firmanın ihtiyaç duyduğu verileri toplamak ve analiz etmek kritik öneme sahiptir. Operasyonları destekleyen bu işlemler satış tahmini ve stratejileri konusunda bilgi verir.

Veri Analiz Programlarının Faydaları Nelerdir?

Veri analizi yöntemlerinin gelişmesi ile bazı eski yöntemler yavaş ve verimsiz hale gelmiştir. Bu verilerin analizleri için çeşitli veri analiz programları geliştirilmiş ve veri yönetimi ile analizinin hızlanması sağlanmıştır. Veri analiz uzmanlarının sıklıkla kullandığı bu programlar, ihtiyaca uygun şekilde belirlenir. Çok fazla veri analizi aracı bulunsa da temelde 3 çeşit bulunur.

veri analiz programları

Görsel, sözel ve sayısal olarak üç farklı kategoriye ayrılan bu yöntemler, ihtiyaca uygun ve doğru şekilde kullanılmalıdır. Firmaların gelişmesinde yardımcı bir faktör olan bu yöntemler ile doğru veriler elde etmek ve şirket politikasını belirlemek önem taşır. Veri analizi metodları şirketin hedef, amaç ve sektörüne göre seçilir.

Görsel veri analizi araçları, sonuçları grafik ve harita olarak gösterir. Sayısal veriler ise analiz sonuçlarını sayısal olarak yansıtır. Sözel analiz yöntemleri ise kavramsallaştırma, problem belirleme ve uygulama hakkında değerlendirme yapar. Doğru veriyi toplama, veri analizi ve veri görselleştirme aşamalarından oluşan yöntem büyük avantajları beraberinde sunar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sesli Arama Nedir? Yandex ve Google Sesli Arama

.COM Domain Transferi 6,99$ | En Ucuz Transfer Fiyatı